Πιστοποίηση Βασικών Δεξιοτήτων ΠληροφορικήςΤο σεμινάριο καλύπτει στις βασικές ενότητες για την απόκτηση Πιστοποιητικού Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής VELLUM Diploma in IT Skills Standard Level.

Το πιστοποιητικό είναι από τον αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης Vellum Global Education Services  αποδεκτό από το ΑΣΕΠ αλλά και τον ιδιωτικό τομέα.

Το σεμινάριο πραγματοποιείται με τη μέθοδο της σύγχρονης και της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης και περιλαμβάνει :

  • Μαθήματα πληροφορικής με πιστοποιημένο εκπαιδευτή, διάρκειας 28 ωρών
  • Επανεξέταση μιας ενότητας
  • Απεριόριστη πρακτική άσκηση
  • Έκδοση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού από τον αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης Vellum Global Education Services.

Κόστος σεμιναρίου : 190 ευρώ

Διάρκεια Σεμιναρίου : 1 μήνας