Απευθύνεται σε σπουδαστές που έχουν βασικές γνώσεις Αγγλικών 2-3 ετών και θέλουν να βελτιώσουν το επίπεδό τους σε Intermediate. Θα έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν σε όλες τις βασικές δεξιότητες της Αγγλικής γλώσσας : Κατανόηση κειμένων, Γραμματική, Ακουστικές ασκήσεις, Γραπτό λόγο και Προφορικά.