Πρόγραμμα προετοιμασίας για την Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων (150 ώρες)

Η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ έχει δημιουργήσει πρόγραμμα προετοιμασίας για την πιστοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων  διάρκειας 150 ωρών. Το πρόγραμμα  υλοποιείται συνδυάζοντας την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (135 ώρες) και 2 συναντήσεις δια ζώσης (15 ώρες) εστιασμένες στη μικροδιδασκαλία, με παρουσίαση μικροδιδασκαλιών από όλους τους συμμετέχοντες.