Τουριστικό Marketing

Ο Τουρισμός κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό στο ΑΕΠ όλων των αναπτυγμένων χωρών ενώ αποτελεί και τον μεγαλύτερο εργοδότη παγκοσμίως. Κι όμως, ο παγκόσμιος Τουρισμός αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις οι οποίες σχετίζονται με τη βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη, την αντιμετώπιση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης αλλά και την ορθή κατανομή και διαχείριση των υπαρχόντων φυσικών πόρων.