ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ & ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

Η ευγένεια, η οργανωτικότητα, η υπευθυνότητα, η άνεση λόγου και επικοινωνίας είναι δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει ένας ικανός υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου & κρατήσεων καθώς η συμβολή του στην εικόνα που θα σχηματίσει ο πελάτης για την τουριστική επιχείρηση είναι αδιαμφισβήτητη.