ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ -ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Ο Υπάλληλος Υποδοχής - Εξυπηρέτησης πελάτων μιας τουριστικής επιχείρησης αποτελεί τον εργαζόμενο εκείνο, ο οποίος διεκπεραιώνοντας με τον πρέποντα τρόπο τις απαιτούμενες εργασίες στο χώρο υποδοχής, εξασφαλίζει την εμπιστοσύνη του πελάτη και συμβάλει στην ευχάριστη διαμονή του στην επιχείρηση, εκπληρώνοντας κατά τον καλύτερο τρόπο την αποδοτική λειτουργία της.