ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑ

Η ραγδαία ανάπτυξη και η διεθνής εξάπλωση της τουριστικής βιομηχανίας ήταν η αφορμή για τη δημιουργία πολλών νέων ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων παγκοσμίως και τη συνεχή ζήτηση για έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.  

Στον κεντρικό άξονα του ξενοδοχείου βρίσκεται η οροφοκοµία (housekeeping) και το προσωπικό που τη στελεχώνει.