ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Ο επισιτισμός αποτελεί σημαντικό παράγοντα στον τουριστικό τομέα, καθώς επηρεάζει άμεσα το δείκτη ικανοποίησης του πελάτη/τουρίστα. Έρευνες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια αποδεικνύουν ότι η επιλογή ενός προορισμού συνδέεται άμεσα με το ενδιαφέρον των τουριστών για τον επισιτισμό.