Εφαρμοσμένη Ψυχολογία της Συμπεριφοράς

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα χρήσιμο στους επαγγελματίες της σύγχρονης αγοράς εργασίας, εφόσον θα τους παράσχει ένα επιστημονικό εργαλείο για να διαμορφώνουν κατά βέλτιστο τρόπο τη συμπεριφορά των ιδίων και το εργασιακό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται. Απευθύνεται σε επαγγελματίες κάθε ειδικότητας οι οποίοι επιθυμούν να εκπαιδευτούν σε τεχνικές ανάλυσης συμπεριφοράς εφαρμόσιμες σε πληθώρα περιστατικών. Διαρθρώνεται σε 3 κύκλους και περιλαμβάνει 90 ώρες θεωρίας και πρακτικής με εποπτεία:  αυτορρύθμιση συμπεριφοράς-  διαχείριση προβληματικής συμπεριφοράς-  διαμόρφωση επιθυμητής συμπεριφοράς (οικογενειακό, επαγγελματικό πλαίσιο). 

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον  Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ  σε συνεργασία με την Ελληνική Κοινότητα Ανάλυσης Συμπεριφοράς.