ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & MANAGEMENT - ΚΥΚΛΟΣ Α

Η Φιλοσοφική Συμβουλευτική αποτελεί κλάδο της Φιλοσοφίας που αποσκοπεί στην ανάπτυξη γνωστικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων, προκειμένου να γίνεται αποτελεσματική διαχείριση καταστάσεων όχι μόνο στον εργασιακό χώρο, αλλά και στην καθημερινή ζωή. Η Φιλοσοφική Συμβουλευτική βρίσκει ευρύ πεδίο εφαρμογής και στο πεδίο του Management και του «επιχειρείν», όπου η αποτελεσματική οργάνωση, αλλά και η διαχείριση καταστάσεων αποτελούν το «κλειδί» για την επιτυχία. 

Στον Α Κύκλο θα μελετήσουμε την δομή του ανθρωπίνου εγκεφάλου και θα εξοικειωθούμε με τις βασικές  αρχές λειτουργίας του, προκειμένου να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμεθα την πραγματικότητα.