ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & MANAGEMENT - ΚΥΚΛΟΣ Β

Στον Β΄ Κύκλο θα μελετήσουμε τις βασικές αρχές της αριστοτελικής Λογικής και Ηθικής. Συγκεκριμένα,θα  ασχοληθούμε το ζήτημα της δημιουργίας των συλλογισμών και της εγκυρότητάς τους, μέσω της μελέτης των βασικών συλλογιστικών σχημάτων.  Επιπλέον θα πραγματοποιήσουμε μία εισαγωγή στην αριστοτελική Ηθική και στις αρετές, όπου -μεταξύ άλλων- θα αναφερθούμε και στην θεωρία της μεσότητας.