ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & MANAGEMENT - ΚΥΚΛΟΣ Γ

Οι ρίζες της Φιλοσοφίας του Management βρίσκονται στις απόψεις των 7 Σοφών της αρχαιότητας, οι οποίοι με πολύ απλό τρόπο μας παρέχουν συμβουλές ώστε να οργανώνουμε την ζωή μας και στην πραγματικότητα να γινόμαστε manager του εαυτού μας. Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον ωστόσο, απαιτεί όχι απλώς οργάνωση, αλλά και βαθιά γνώση πολύ διαφορετικών αντικειμένων. Σημαντικό στοιχείο της Φιλοσοφίας του Management είναι και η Θετική Οργανωσιακή Συμπεριφορά, η οποία έγκειται στην ανάδειξη των θετικών ψυχολογικών ιδιοτήτων των ανθρώπων, η οποία μακροπρόθεσμα έχει θετικό αντίκτυπο στην απόδοσή τους στην εργασία.