Πιστοποίηση Προσωπικού Ασφαλείας

Το σεμινάριο Πιστοποίηση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας 20 ωρών είναι προσανατολισμένο στη διαδικασία των εξετάσεων για όσους επαγγελματίες διαθέτουν την παλιά άδεια SECURITY και επιθυμούν να λάβουν την απαραίτητη πιστοποίηση από το ΚΕΜΕΑ.

Πραγματοποιείται με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε συμμετέχων να καθορίσει το χρόνο παρακολούθησης και το ρυθμό μελέτης του, μέσω μιας εύκολης εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Όλο το υλικό είναι σχεδιασμένο ώστε κάθε συμμετέχων να προετοιμαστεί κατάλληλα και να επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν Videos, Παρουσιάσεις PowerPoint, Test Αξιολόγησης, καθώς και κείμενα ερωτήσεων –απαντήσεων της πιστοποίησης.

Εισηγητές είναι έμπειροι εκπαιδευτές του κλάδου.

Κόστος σεμιναρίου : 120 ευρώ.